Contactformulier

Naam *
Telefoonnummer
E-mailadres *
Functie
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats
Vragen/wensen *
  annuleren
* verplichte velden

Arbeidsveiligheid Advisering

  • Grote deskundigheid in het realiseren van arbeidsveiligheid in het industriële bedrijfsleven.
  • Praktijkgerichte aanpak waarbij meetbare resultaten worden neergezet
  • Ons devies: veiligheid rendeert!

Onze adviseurs hebben een ruime kennis en ervaring op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne.
Tot onze klanten behoren kleinere bedrijven maar ook grote internationaal opererende organisaties.

Een aantal kenmerkende onderwerpen zijn:

Explosieveiligheid / Atex
In het kader van de Atex 137 richtlijn heeft Arbo Support voor meerdere van onze opdrachtgevers het explosieveiligheidsdocument (EVD) opgesteld. Inclusief het in kaart brengen van de ex-zones en inventarisatie en beoordelen van de potentiële ontstekingsbronnen.
Atex (her)ken de risico's (pdf)

Veiligheidscultuur
De mate van veiligheid in een organisatie is nauw verbonden met de veiligheidscultuur in die organisatie. Arbo Support heeft een instrument ontwikkeld, de cultuurdiagnose, waarmee uw veiligheidscultuur ‘zichtbaar’ wordt gemaakt. Op basis hiervan worden concrete maatregelen voorgesteld om de gewenste veiligheidscultuur te realiseren.
Veiligheidscultuur is ontegenzeggelijk een must (pdf)

Verbeteren veilig gedrag
Veilig gedrag van uw medewerkers wordt mede bepaald door de stijl van leidinggeven in uw organisatie.
In een of meerdere bijeenkomsten met uw medewerkers en leidinggevenden krijgt u inzicht op welke wijze het veilig gedrag van uw medewerkers positief kan worden beïnvloed.
Veilig gedrag (pdf)

Inventariseren van risico’s (RI&E)
Pas als de gevaren / risico’s bekend zijn, is er de mogelijkheid tot verbeteren. Met behulp van ons eigen instrument voeren wij een gedegen risico-inventarisatie uit. Er wordt rekening gehouden met de werkelijke gevaren voor de veiligheid in uw organisatie. Uiteraard bevat de rapportage heldere adviezen en mogelijkheden ter verbetering.
Arbeidsomstandighedenwetgeving (pdf)

Toetsen van een RI&E
Er geldt een wettelijke verplichting voor het toetsen van de RI&E. Deze verplichting is in de Arbowet opgenomen om de kwaliteit van de RI&E's in Nederland te borgen. U mag namelijk zelf uw RI&E opstellen. 
Toetsen van een RI&E (pdf)

Compliance onderzoek
De Arbowet is een stelsel van voorschriften die waken over de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. Maar dit geheel van wetten en regels is zeer complex en kent u als werkgever wel al uw verplichtingen? Met behulp van ons compliance onderzoek geven we u inzicht in hoeverre uw bedrijf aan de wet- en regelgeving voldoet.
Compliance? een ondernemer wil rustig slapen (pdf)

Beoordeling blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Onze arbeidshygiënisten doen onderzoek / metingen op het gebied van o.a. schadelijk geluid, verlichting, trilling, stof, dieseldamp, oplosmiddelen, binnenklimaat en legionella. Op basis van het onderzoek worden heldere en praktische verbeteringen met u uitgewerkt. Ook verrichten wij jaarlijkse blootstellingsmetingen in het kader van het gevaarlijke stoffen beleid.
Allesomvattend onderzoek legt vinger op zere plek  (pdf)

KAM-managementsysteem en MVO
Arbo Support is actief bij het opstellen, implementeren en onderhouden van (geïntegreerde) Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsystemen (KAM). Een geïntegreerd KAM-managementsysteem wordt opgesteld aan de hand van de eisen uit NEN-ISO 9001, NEN-ISO 14001, OHSAS 18001 of aan de hand van vragen uit VCA, VCU of VCO. Het stelt u in staat uw dagelijkse bedrijfsvoering te sturen op de KPI's die u heeft gedefinieerd. Na certificering van het KAM-management systeem, kan het voldoen aan de richtlijnen van ISO 26000 een volgende stap zijn. Daarmee wordt invulling gegeven aan de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van de Organisatie (MVO) en het streven naar duurzame ontwikkeling.
MVO inbedden in KAM-management systeem (pdf)

Abonnement Deskundige Ondersteuning VCA
Het VCA systeem verlangt een V&G funktionaris met deskundigheid. De VCA norm stelt dat de V&G functionaris in het bezit moet zijn van minimaal het vakdiploma Middelbaar Veiligheidskundige (MVK). Als uw V&G functionaris niet in het bezit is van een dergelijk MVK-diploma dan biedt Arbo Support u deze MVK deskundigheid.
Met behulp van het Abonnement Deskundige Ondersteuning VCA voldoet u aan de VCA norm en kunt u te allen tijde een beroep doen op onze MVK-gediplomeerde adviseur. Met het abonnement heeft u recht op een aantal gratis uren advies.
Abonnement deskundige ondersteuning VCA (pdf)

Digitaal Werkvergunningensysteem
Het uitgeven van werkvergunningen kost vaak veel tijd. Arbo Support kan u helpen het werkvergunningensysteem te automatiseren. Een digitaal werkvergunningssyteem regelt het aanvragen, controleren, accorderen, uitgeven, monitoren en verlengen van de vergunning. Het digitale systeem sluit ook aan op taak-risico-analyses, indien die noodzakelijk zijn (bij bepaalde hoog-risico-activiteiten).
Geautomatiseerde systemen verstrekken werkvergunningen (pdf)
Digitale TRA waardevolle uitbreiding van dwp-systeem (pdf)

 

Heeft u vragen of wenst u nadere informatie?