Contactformulier

Naam *
Telefoonnummer
E-mailadres *
Functie
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats
Vragen/wensen *
  annuleren
* verplichte velden

Disclaimer


Deze website is een uitgave van Arbo Support BV. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Arbo Support BV kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Arbo Support BV garanderen dat adviezen toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Arbo Support bv streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Arbo Support bv zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Arbo Support bv en/of de met haar verbonden ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Arbo Support bv wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Heeft u vragen of wenst u nadere informatie?