Een managementsysteem kan u helpen uw processen te beheersen en continu te verbeteren. Er zijn verschillende normen voor managementsystemen, zoals VCA (Arbo/veiligheid), OHSAS 18001 (Arbo), ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 26000 (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) geldt dat zij een veiligheidsbeheersysteem moeten opstellen (externe veiligheid).

 

Expertise

De adviseurs van Arbo Support hebben ruime kennis van normen op het gebied van arbeidsomstandigheden, externe veiligheid en milieu en ervaring met vertalen van de normeisen naar een praktisch managementsysteem. Arbo Support heeft instrumenten ontwikkeld voor het uitvoeren van audits ten opzichte van genoemde normen.

 

Product en werkwijze

Arbo Support kan o.a. de volgende opdrachten voor u uitvoeren:

  • Uitvoeren audit ten opzichte van VCA (*/**/p), VCO, VCU, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, BRZO en ISO 26000 en adviseren over verbetering van uw managementsysteem;
  • Opzetten en onderhouden van managementsystemen op het gebied van Arbo, veiligheid, kwaliteit of milieu of een geïntegreerd systeem op deze gebieden (KAM);
  • U begeleiden bij de voorbereiding en tijdens (her)certificeringsaudits;
  • U begeleiden bij de voorbereiding en tijdens bezoeken/inspecties van handhavende instanties op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en milieu.

Hiervoor is onze adviseur een of meer dagen bij u op locatie en werkt vervolgens de bevindingen en adviezen uit.

Bekijk & download productblad   
logo

DEKRA neemt Industrial Safety Group B.V. in Rotterdam over
Internationale expertorganisatie DEKRA breidt zijn portfolio in de Benelux uit met de overname van Industrial Safety Group, gevestigd in Rotterdam