Missieverklaring: “Arbo Support, a DEKRA company, is een landelijk opererend en kwalitatief hoogwaardig adviesbureau waar specialisten op het gebied van veiligheid, samen met onze klanten streven naar een zo veilig mogelijke omgeving.”

Wij bieden dienstverlening aan die voorziet in een antwoord op de ondersteuningsbehoefte en probleemstelling van onze klant. Ons primaire doel daarbij is om onze klanten te ontzorgen. Wij tonen ons uitzonderlijk betrokken bij de klant en bieden oplossingen op maat op het gebied van projectondersteuning, advisering en training van de meest kostbare assets van de klant: de mensen. Wij streven ernaar dat al onze klanten zich vertrouwd voelen met Arbo Support en naar tevredenheid geholpen worden.

Onze deskundige specialisten op het gebied van veiligheid en arbeidshygiëne staan hiervoor 100% garant. Zij vormen het hart van Arbo Support, bewegen zich op het werkterrein van onze klant en zijn daarmee het visitekaartje van Arbo Support. Om te zorgen dat zij hun functie optimaal kunnen uitvoeren, stelt Arbo Support alles in het werk om de voorwaarden te scheppen die dit mogelijk moeten maken. Denk hierbij aan constante training van onze mensen en het delen van kennis.”

Visieverklaring: “Het belang van veilig werken en het creëren van een veilige omgeving bereikt steeds meer bedrijven in uiteenlopende branches. Ieder bedrijf geeft op zijn eigen manier invulling aan het creëren van een veilige omgeving.

Gelet op deze ontwikkeling wil Arbo Support als marktleider haar marktpositie versterken op het gebied van veiligheid en het scheppen van voorwaarden om te komen tot een intrinsiek veilige omgeving. Wij willen onze dienstverlening nog verder uitbreiden naar de bouwsector en de maak- en zuivelindustrie, en we willen maatwerk leveren bij complexe veiligheidsvraagstukken. Daarnaast willen we bekend staan als een landelijk innovatief adviesbureau op het gebied van veiligheid met een excellente reputatie.

Het verbeteren van veiligheid in de keten is voor ons het ultieme doel. Daarnaast willen we meer dan in het verleden geïnformeerd zijn als het gaat over hoe de klanten de kwaliteit van onze dienstverlening ervaren, zodat we nog beter kunnen inspelen op hun behoeften en wensen en continue kwaliteitsverbetering kunnen garanderen.