Per 1 september 2017 zullen de VCA-examens gebaseerd zijn op nieuwe eind- en toetstermen. Voor België gaat deze wijziging in per 1 januari 2018.

Tijdens de VCA-examens staat nu vooral kennis centraal. Er zijn alleen kennisvragen en het uit het hoofd leren van feiten is het uitgangspunt voor het maken van het examen. Bovendien zijn er veel en gedetailleerde toetstermen. In de nieuwe situatie wil men meer toe naar een scenario waarbij niet de feitenkennis, maar de werksituatie centraal staat. Uiteraard moet er voldoende en juiste kennis als basis zijn, maar de toetstermen worden meer praktijkgericht. Dat betekent dus een combinatie van zowel kennis- als toepassingsvragen.

Tot de ingangsdatum van de nieuwe eind- en toetstermen geldt versie 2.6 van april 2015.

Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe examens en het overzicht met de verschillen tussen de nieuwe en huidige toetstermen.