Aan het werken met doorslijp- en afbraamschijven zijn verschillende risico’s verbonden. In deze toolbox worden deze risico’s en veilige werkmethoden besproken.

Risico’s
Het werken met slijptollen of slijpmachines met doorslijp- en afbraamschijven brengt risico’s met zich mee. Te denken valt aan geraakt worden door rondvliegende deeltjes van het werkstuk of de schijf, aanraking van de schijf en het uit elkaar springen van de schijf. Ook blootstelling aan schadelijk geluid en brand door ontsteking van ontvlambare stoffen zijn belangrijke risico’s. 

Waar moet ik op letten?
Voor gebruik moeten een aantal zaken gecontroleerd worden:

 • Is de schijf goedgekeurd en goed onderhouden? Verkeert de schijf in goede staat of is hij beschadigd of uitgesleten?
 • Werkt de dodemansknop goed?
 • Is de machine geremd?
 • Komt het toerental van de machine overeen met het op de schijf vermelde toerental?
 • Is de machine voorzien van een beschermkap?
 • Zijn ontvlambare stoffen en andere brandgevaarlijke voorwerpen uit de omgeving verwijderd? Is een brandblusser paraat?
 • Is de uiterste gebruiksdatum van de schijf verlopen? Deze datum staat vermeld op de metalen binnenring van de schijf en wordt beschouwd als vervaldatum. Gebruik van schijven na vervaldatum brengt een verhoogd risico op het afbrokkelen van de schijf met zich mee.         

Wat is een veilige werkmethode?
Bij het werken met een doorslijpschijf moeten de volgende veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden:

 • Het door te slijpen werkstuk moet goed vast staan of zijn vast gezet, om te voorkomen dat de doorgeslepen delen naar elkaar toekomen en zo de slijpschijf vastklemmen.
 • Doorslijpen doet men door de slijpschijf, zonder extra druk of kracht, in het werkstuk heen en weer te bewegen, volgens een lijn waarlangs men wil doorslijpen. Hierbij moet de machine in dezelfde stand op de doorslijplijn worden gehouden.
 • Is er toch extra kracht benodigd op de slijpschijf, dan mag dit alleen op het moment dat de machine naar de bedienaar wordt toe bewogen omdat dan de machine het beste onder controle wordt gehouden.
 • Drukt men een slijpschijf met kracht in het werkstuk of houdt men de machine niet in dezelfde stand, dan kan de slijpschijf doorbuigen, in het werkstuk gaan klemmen en breken met alle gevolgen van dien.
 • Houd een slijptol met twee handen vast. Met één hand is een wegslaande tol niet tegen te houden.
 • Doorslijpschijven zijn ontworpen en vervaardigd om radiale krachten op te vangen en mogen nooit worden gebruikt als afbraamschijf. Bij het gebruik van een doorslijpschijf als afbraamschijf treden dan zijdelingse (axiale) krachten op die tot breuk van de slijpschijf kunnen leiden. Een ander gevaar is dat de slijpschijf hierdoor taps afslijt waardoor deze zich, als de slijpschijf voor het doorslijpen wordt gebruikt, in het werkstuk kan klemmen.
 • Slijp niet op de zijkant van de schijf, tenzij deze daarvoor geschikt is.
 • Leg de machine nooit neer als de schijf nog in beweging is.
 • Slijp niet zonder beschermkap.
 • Gebruik de juiste schijf voor het juiste materiaal.

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet ik dragen?
De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen moeten tijdens slijpen en afbramen gedragen worden:

 • Gehoorbescherming.
 • Oogbescherming (slijpbril of ruimzichtbril).
 • Adembescherming (stofmasker).
 • Vlamdovende of vlamvertragende kleding.

Bronnen:
Arbobesluit hoofdstuk 7

Warenwetbesluit machines

http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/voorbeeld+werkinstructie+Slijpen

http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-handgereedschap.pdf

Gaat u slijpen of afbramen? Neem dan altijd bovengenoemde veiligheidsmaatregelen in acht!

Wenst u een advies van een van onze adviseurs neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bekijk & download productblad