Toolbox H2S

Deze week was zwavelwaterstof (H2S) weer in het nieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde haar onderzoek naar een ongeval op een melkveehouderij in het Friese Makkinga op 19 juni 2013. Daar overleden drie medewerkers toen H2S vrij kwam in een mestsilo. Toen een eerste medewerker bedwelmd raakte schoten collega’s te hulp met als gevolg dat ook zij bedwelmd raakten. Een van de conclusies van de Onderzoeksraad is dat de gevaren van H2S worden onderschat. Eén ademteug kan tot bedwelming leiden. H2S is zeer giftig en licht ontvlambaar. Het komt op meer plekken voor dan je denkt, ook in de industrie. Jaarlijks vinden verschillende dodelijke ongevallen plaats met H2S.

Wat is H2S?
H2S is een kleurloos gas dat bij lage concentraties naar rotte eieren ruikt. Het ontstaat door rotting van organische resten. Het gas werkt in op het centrale zenuwstelsel en kan bij hoge concentraties direct dodelijk zijn. Bij hoge concentraties verlamt het gas de geurzenuwen waardoor je het niet meer ruikt.

Waar komt H2S voor?
H2S komt overal in de natuur voor. Ook komt het o.a. voor bij:

 • Productieplatforms;
 • Raffinaderijen;
 • Bierbrouwerijen;
 • Boerderijen;
 • Riolering en waterzuiveringsinstallaties.

Meestal komt H2S voor als gas. Het gas kan ook opgelost in vloeistoffen en gehecht aan stofdeeltjes voorkomen.

Gevaren H2S
H2S:

 • Is zeer giftig
 • Werkt irriterend op de ogen
 • Is licht ontvlambaar/explosief

Eigenschappen H2S

H2S is:

 • Zwaarder dan lucht;
 • Heeft een lage ontstekingsenergie.

Veiligheidsmaatregelen
De volgende veiligheidsmaatregelen zijn nodig in gebieden waar H2S kan vrijkomen:

 • Persoonlijke alarmerende gasmeter dragen (alarm 1,6 ppm);
 • Vluchtmasker mee nemen (B-filter).

Let op: het vluchtmasker beschermt slechts korte tijd. Dit mag uitsluitend gebruikt worden om te vluchten en niet om mee te werken.

Werkzaamheden in een gebied waar H2S aanwezig is moeten te allen tijden voorkomen worden. Is dit niet mogelijk dan mag tot een concentratie van 100 ppm gewerkt worden met gebruik van de volgende middelen:

 • Persoonlijke alarmerende gasmeter dragen (alarm 1,6 ppm);
 • Volgelaatsmasker met filterbus (B-filter).

De toegestane tijdsduur is afhankelijk van de precieze H2S-concentratie en van het gebruikte filter. Wanneer de concentratie H2S meer dan 100 ppm kan bedragen of onbekend is, dan moeten onafhankelijke adembescherming (ademlucht) gedragen worden. Zorg ook voor het voorkomen van brand- en explosiegevaar door aarding van installaties en het gebruik van vonkarm gereedschap.

Calamiteiten
Wanneer de persoonlijke gasmeter alarm geeft, houd dan je adem in, zet het vluchtmasker op en verlaat zo snel mogelijk dwars op de wind de gevarenzone. Wanneer iemand bedwelmd is geraakt betreed dan nooit het gevarengebied. Je loopt dan het risico om zelf bedwelmd te raken, met mogelijk dodelijke afloop. Eigen veiligheid staat altijd voorop!! Het slachtoffer mag uitsluitend uit de gevarenzone worden gehaald door iemand die onafhankelijke adembescherming draagt. Alarmeer altijd een ambulance. Het slachtoffer moet altijd worden onderzocht door een arts, ook als het weer beter met hem lijkt te gaan.

Bronnen:
Cursusboek Veilig omgaan met H2S, Arbo Support
Chemiekaart H2S
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/26/gevaren-mestgassen-onderschat-een-ademteug-kan-tot-bedwelming-leiden/
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/19/vier-personen-vast-in-mestsilo/

Zorg er dus voor dat je de gevaren en te nemen veiligheidsmaatregelen kent, want H2S is een sluipmoordenaar!

Bekijk & download productblad