Productblad gasmeten OX-EX-TOX_3_dagen NIEUW_2019

Inleiding

 

Gasmeten is noodzakelijk (en wettelijk verplicht) wanneer het vermoeden bestaat dat er op een werkplek sprake is van zuurstoftekort of – verrijking, aanwezigheid van een explosiegevaarlijk mengsel en/of toxische stoffen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het werken in besloten ruimten, zoals opslagtanks of kelders.

Door middel van een gasmeting moet worden bepaald of er sprake is van een onveilige atmosfeer en moeten passende beheersmaatregelen worden genomen. Pas wanneer na het nemen van maatregelen en na opnieuw gasmeten wordt vastgesteld dat de atmosfeer op de werkplek veilig is kan deze worden vrijgegeven voor werkzaamheden.

Doel

De deelnemer is na afloop van de training in staat:

 • Op basis van stofeigenschappen een meetstrategie op te stellen
 • Zelfstandig te bepalen welk meetprincipe toegepast moet worden voor een goed meetresultaat
 • Op de juiste wijze gasmetingen uit te voeren en de resultaten te registreren
 • De meetresultaten te interpreteren en op basis daarvan een passend advies te geven

Doelgroep

 • Medewerkers die voor hun werk met gasmeetapparatuur de atmosfeer van werkplekken moeten meten voor vrijgave van werkzaamheden.
 • Deze training is bedoeld voor deelnemers zonder voorkennis en die nog niet eerder de training gasmeten gevolgd hebben.

Voor deelnemers met voorkennis biedt Arbo Support tevens een tweedaagse training.
Deelnemers met voorkennis die het SOG examen willen afleggen worden alleen tot de tweedaagse training toegelaten als zij in het bezit zijn van een gerichte vakopleiding(VAPRO (A, B, C), Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo), Chemie (mbo/hbo/wo), MVK/HVK/MoSHE, Arbeidshygiëne (post hbo), Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen) of verlopen SOG certificaat gasmeten.

Ingangseis SOG examen

Voor deelname aan het SOG examen dient men in het bezit te zijn van:

 • Een certificaat B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU

Inhoud van de training

Dag 1: Basis

 • Wet- en regelgeving
 • Eigenschappen, gevaren en de rol van zuurstof
 • Brand- en explosiegevaar
 • Fysische eigenschappen van stoffen, gedrag van gassen en dampen
 • Toxische stoffen

Dag 2: Verdieping

 • Besloten ruimten
 • Gasmeten-meetprincipes
 • Gasmeten, theorie, hoe voer je een goede gasmeting uit
 • Gasmeten, praktijk, uitvoeren van metingen in de praktijk, registratie van meetgegevens en advies

Dag 3

 • Herhaling theorie
 • Uitvoeren van metingen in de praktijk, registratie van meetgegevens en advies
 • Examen

Duur

Voor nieuwe deelnemers is het complete trainingsprogramma van 3 dagen van toepassing. Deelnemers die in het bezit zijn van een actueel certificaat van de basistraining kunnen een herhalingstraining volgen van 1 dag.

Resultaat: SOG of Arbo Support examen

Na afloop van de training volgen een theorie- en praktijkexamen.

Kandidaten kunnen kiezen tussen een SOG- of een Arbo Support examen

SOG

SOG is van toepassing voor operationele medewerkers die moeten voldoen aan de in de VCA gestelde opleidingseisen.

Medewerkers voor wie deze eis niet geldt krijgen dezelfde training, maar kunnen volstaan met een Arbo Support examen.